PAMÄTNÁ TABUĽA FRANTIŠKOVI XAVEROVI ZOMBOVI

     
foto: J. KERNER
         
Miesto: Kováčska ul. č. 30
Text: " FRANCISCI X. ZOMB
NA TOMTO MIESTE BOLA UMIESTNENÁ PRVÁ HUDOBNÁ ŠKOLA V KOŠICIACH.
V NEJ UČIL VÝZNAMNÝ HUDOBNÝ SKLADATEĽ, DIRIGENT, PEDAGÓG A ORGANIZÁTOR
HUDOBNÉHO ŽIVOTA FRANTIŠEK XAVER ZOMB
1779 - 1825"
Autor: akad. sochárka Mária Bartuszová
Popis: bronzová tabuľa s bustou
Odhalenie: r. 1970

FRANTIŠEK XAVER ZOMB - hudobný skladateľ, pedagóg
9.11.1779 Košice - † 20.12.1823 Košice

Pochádza z hudobníckej rodiny. Študoval na gymnáziu a Hudobnej škole v Košiciach, kde neskôr pôsobil ako pedagóg, 1819-23 tiež regenschori v dóme sv. Alžbety. Skladateľsky sa orientoval na cirkevnú hudbu. Publicistickým príspevkom do viedenských novín sa zaslúžil o propagáciu hudobného života v Košiciach.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996