PAMÄTNÁ TABUĽA JONÁŠOVI ZÁBORSKÉMU

     
      foto: J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č.67
Text: “ JONÁŠ ZÁBORSKÝ
HISTORIK, BÁSNIK A SPISOVATEĽ BOL V ŠKOLSKOM ROKU 1849/50 PROFESOROM NA VYSOKEJ ŠKOLE UMIESTNENEJ V TEJTO BUDOVE.”
 
Autor: akad. sochár Jozef Pospíšil
Popis: mramor s bustou Jonáša Záborského
Odhalenie: r.1926. Počas okupácie Košíc bola uložená v Šarišskom múzeu v Bardejove.
Reinštalovaná bola r.1947.

JONÁŠ ZÁBORSKÝ - spisovateľ, historik, redaktor, evanjelický neskôr katolícky kňaz
3.2.1812 Záborie okr. Martin - † 23.1.1876 Župčany okr. Prešov

Základnú školu navštevoval v Záborí, Hornom Jasene a v Záturčí, gymnázium v Necpaloch Kežmarku, teológiu v Prešove, univerzitu v Halle. Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v Liptovskom Mikuláši. R.1840-42 bol ev. kňazom v Rankovciach. R. 1842 prestúpil do rímskokatolíckej cirkvi, r.1850 pôsobil krátko ako mimoriadny profesor gréčtiny na Právnickej akadémii v Košiciach. Od r. 1853 bol rímskokatolíckym farárom v Župčanoch. Jeho literárna tvorba je rozsiahla. Je autorom básnických, prozaických a dramatických diel, literárnych kritík, polemík, publicistických príspevkov a historických prác. Bol agilným účastníkom a mecénom národno-kultúrnych pohybov na Slovensku, podporovateľom študujúcej mládeže, spoluzakladateľom Matice slovenskej.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996