PAMÄTNÁ TABUĽA Ľ. ŠTÚROVI A J. ZÁBORSKÉMU

 
foto:J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č. 28
Text: “NA KOŠICKEJ FARE NA 24. FEBRUÁRA 1849 STRETLI VEDÚCI PREDSTAVITELIA SLOVENSKÉHO NÁRODA ĽUDOVÍT ŠTÚR A JONÁŠ ZÁBORSKÝ A ROKOVALI O NÁRODNOM PROGRAME SLOVÁKOV.”  
Autor: akademický sochár Juraj Bartusz.
Popis: bronzová tabuľa s portrétami oboch predstaviteľov
Odhalenie: r.1972

JONÁŠ ZÁBORSKÝ - v Košiciach, revolučný rok 1948 - stretnutie s Ľ. Štúrom

Jonáš Záborský 6.2.1842 opúšťa svojich farníkov v Rankovciach a odchádza za nádejnou kariérou do Košíc, kde mal dostať miesto v kňažskom seminári. V Košiciach mu povesť “pansláva” ešte viac strpčovala život. Tu ho zastihol aj revolučný rok 1948 a hoci sa nepripojil k slovenským dobrovoľníkom, ktorí spolu s Ľ Štúrom a Hurbanom prišli do Košíc, bol väznený a vyšetrovaný košickou sedriou pre prechovávanie Žiadostí slovenského národa. Od štatariálneho súdu ho zachránil len príchod cisárskeho vojska. V Košiciach sa osobne stretol s Ľ Štúrom, ale k zblíženiu medzi nimi nedošlo, pretože J. Záborský neschvaľoval “štúrovsko-hurbanovské”povstanie.”

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996