PAMÄTNÁ TABUĽA SÍDLA PRVEJ VLÁDY NA OSLOBODENOM ÚZEMÍ.

foto: Pavol Knúrovský
Miesto: Gorkého ul. 2 (budova Správy východnej dráhy)
Text: "V TEJTO BUDOVE BOLO DOČASNÉ SÍDLO PRVEJ VLÁDY ČSR NA OSLOBODENOM ÚZEMÍ V ROKU 1945.

1945-1970"

Autor: akademická sochárka Mária Bartuszová
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1970

Pamätná tabuľa pripomína, že v tejto budove sídlila vláda ČSR po oslobodení Košíc r. 1945. V budove bolo umiestnené predsedníctvo vlády a niektoré ministerstvá. Po oslobodení ďalších častí republiky bolo sídlo vlády premiestňované postupne, až nakoniec do Prahy.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996