PAMÄTNÁ TABUĽA JÚLIUSOVI VISZLÓCZKEMU

Miesto: Moyzesová ul. ( interiér gréckokatolického kostola)
 
Autor: nezistený
Popis:
Odhalenie: nezistené

VISZLÓCZKY Július ( Gyula) - gréckokatolícky kňaz
23.2.1832 Litmanová - † 16.9.1907 Košice

Vysvätený r. 1857. Bol kaplánom, neskôr farárom v Svetliciach na Zemplíne, od júna 1879 dekanom-farárom v Košiciach. Zaslúžil sa o výstavbu kostola v r. 1882-1886. Od r. 1900 bol členom mestského zastupiteľstva a jeho výborov.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996