PAMÄTNÁ TABUĽA GEN. RUDOLFA VIESTA

   
foto:J. KERNER
Miesto: Nám. Maratóna mieru č. 1
Text: "TU PÔSOBIL DO ROKU 1938 VELITEĽ I. ČSL. ÁRMÁDY, HRDINA SNP, ARM. GEN. RUDOLF VIEST, UMUČENÝ NEMECKÝMI FAŠISTAMI ROKU 1944. MSNV 1970."
Autor: akad. sochár Fraňo Gibala
Popis: čierna mramorová doska s bustou gen. Viesta vo vojenskej rovnošate
Odhalenie: r. 1970

RUDOLF VIEST - generál
24.9.1890 Revúca - † jar. 1945

Za 1. sv. vojny dôstojník čs. légii v Rusku, od r. 1920 zastával rôzne veliteľské funkcie v čs. armáde. Bol účastníkom protifašistického odboja za 2. sv. vojny. V dobe SNP od 7.10.1944 veliteľ 1. čs. armády na Slovensku, po ústupe do hôr bol zajatý 3.11.1944 nemeckou vojenskou jednotkou. Zahynul za neznámych okolností.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999.