PAMÄTNÍK - SOCHA SV. VÁCLAVA

     
Miesto: Hlavná ul. - pri západnom boku Urbanovej veže
 
Text: "SVÄTY VÁCLAVE - NEDEJ ZHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM"
Autor: akad. sochár L. Kubíček
Materiál: bronz + žulový podstavec
Vznik: 19.9.1936 - slávnostne posvätená biskupom Jozefom Čárskym
dňa 28.9.1936
Odstránenie: sochu ustupujúce čs. vojsko odviezlo začiatkom novembra 1938. Na neznámom mieste bola počas II. sv. vojny zničená.
Ing. T. László - pohľadnica zo súkromnej zbierky

VÁCLAV I. nazývaný Svätý - české knieža, panovník
907 - † 28. 9. 935 (929) Stará Boleslav

Syn Vratislava I. a Drahomíry. Asi od r. 924 české knieža. Po dobu jeho neplnoletosti za neho vládla Drahomíra. Vo vláde sa opieral o tvoriacu sa štátnu družinu a cirkev. Podľa tradície získal vysoké vzdelanie. Zakladateľ svätovítskeho chrámu na Pražskom hrade. R. 929 bol porazený saským vojskom Henricha I. udržal však nezávislosť českého štátu. Bol zavraždený na príkaz svojho mladšieho brata Boleslava I. ktorý si tým otvoril cestu na trón; zároveň boli povraždení, alebo vyhnaní Václavovi prívrženci a kňazi. Po smrti Boleslava I. bolo Václavovo telo prenesené do chrámu sv. Víta. Od konca 10. storočia bol Václav pokladaný v Čechách i v rímsko - nemeckej ríši za svätca a jeho uctievanie sa šírilo do ďalších zemí. Svätováclavská koruna sa stala symbolom Českého štátu.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999 a
Malá Československá encyklopedie - VI. zv. Š-Ž