PAMÄTNÁ TABUĽA I. KOŠICKEJ UNIVERZITY

foto:J. KERNER
 
Miesto: Hlavná ul. č. 67
Text: " NOS LEO POLDVS VNIVERSITAS CASSOVIENSIS
V TEJTO BUDOVE OD ROKU 1657 SÍDLILA KOŠICKÁ UNIVERZITA
POTVRDENÁ ROKU 1660 ZLATOU BULOU LEOPOLDA I. "
Autor: akad. sochár Alfonz Groma, Ing. arch. Pavol Merjavý
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1978

I. KOŠICKÁ UNIVERZITA - Prvé správy o plánoch založiť Univerzitu v Košiciach pochádzajú už. z r. 1654, kedy v listine cisára Ferdinanda III. sa hovorí o možnosti založiť v Košiciach Akadémiu slobodných umení a vied. Košickú univerzitu založil a odovzdal jezuitom jágerský biskup Benedik Kisdy r. 1657. Leopold 1. 7.9.1660 zlatou bulou potvrdil text Kisdyho zakladajúcej listiny, vzal ju do cisárskej ochrany a preniesol na ňu všetky práva a výsady, ktoré mali ostatné univerzity v monarchii. Prvým rektorom bol M. Palkovič. Mala fakultu jazykovú, filozofickú a teologickú. Prvé promócie sa uskutočnili v r. 1661. Košická univerzita najmä v osvieteneckej dobe sa stala významným kultúrnym strediskom, šíriteľkou vedeckých poznatkov, vytvárala predpoklady na vedecké bádanie.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996