TROJIČNÝ STĹP SO SÚSOŠÍM SVÄTEJ STOLICE

 
 

 

Miesto: Dominikánske námestie
Text:
" DEUS PATER, QUI ME CREAVIT
DEUS FILIUS QUI ME REDEMIT
DEUS SPIRITUS S., QUI ME SANTIFICAT"
Preklad:
BOH OTEC, KTORÝ MA STVORIL
BOH SYN, KTORÝ MA VYKÚPIL
BOH DUCH SVÄTÝ, KTORÝ MA POSVÄCUJE
Autor: dielňa Šimona Grimminga
Materiál: pieskovec
Vznik: r. 1722. - Na Dominikánskom námestí bol osadený 19.9.1929
Objekt je pamiatkovo chránený

Tojičný stĺp so súsoším Svätej Trojice na vrchole.

V minulosti bol stĺp niekoľkokrát premiestňovaný. Na Dominikánskom námestí bol osadený 19.9.1929. Predtým bol na južnom predmestí Košíc pri niekdajšom cintoríne sv. Jána Nepomuckého. Stav umiestnenia Trojičného stĺpa dokumentujú fotozbierky Vsl. múzea v Košiciach. St´p pochádza z r. 1722 a zrejme je z dielne Šimona Grimminga. Bol vytvorený zo sekaného pieskovca, ktorý čoskoro podľahol značnému poškodeniu a už v 19. stor. bola podľa originálneho súsošia vyhotovená kópia. Napriek všetkým snahám a záchranu diela zachoval sa Trojičný stĺp len fragmentálne.Naposledy bol reštaurovaný v r. 1983 až 1986. Na základe vykonaného prieskumu bol zo súsošia a zo sokla vyhotovený odliatok. Pôvodné časti prevzalo Vsl. múzeum do svojich zbierok.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999