PAMÄTNÁ TABUĽA GRÓFOVI TELEKI PÁLovi

Miesto:Poštová 9 - Mäsiarska ul. (roh budovy dnešného gymnázia)
Text:
1879 - 1941
GRÓF TELEKI PÁLNAK,
A HAZA NAGY FIÁNAK, A CSERKÉSZLELKŰ NEMZETNEVELŐNEK,
AKI A MAGYAR FELTÁMADÁST HITTEL ÉS TUDÁSSAL SZÓLGÁLTA MINDHALÁLIG,
AKI KASSÁT, SZENT ISTVÁN ÖRÖKÉBE VISSZASZEREZTE ÉS A NEMZETI LÉT MEGRÁZKODTATÓ
PILLANATAIBAN A MÁRTÍRSORSOT VÁLLALTA. SOHA NEM MULÓ HÁLÁVAL
A TRIANONI RABSÁGBÓL FERSZABADULT ŐSI MAGYAR KASSA.
1941. november 11- én
Voľný preklad:
1879 - 1941
GRÓFOVI TELEKI PÁLovi,
VEĽKÉMU SYNOVI VLASTI, DŽENTLMENSKÉMU UČITEĽOVI NÁRODA,
KTORÝ SVOJOU VIEROU A UMOM SLÚŽIL MAĎARSKÉMU VZKRIESENIU AŽ DO SVOJEJ SMRTI,
KTORÝ PRINAVRÁTIL KOŠICE DO VEČNÉHO DEDIČSTVA SVÄTÉHO ŠTEFANA,
A V CHVÍĽACH OTRASOV NÁRODNÉHO BYTIA VZAL NA SEBA OSUD MARTÝRA.
S NEUPLYNÚCOU VĎAKOU Z TRIANONSKÉHO OTROCTVA OSLOBODENÉ
PRADÁVNE MAĎARSKÉ KOŠICE.
11. november 1941
Autor: Terbóts Gábor
Popis: kovový reliéf na bielej mramorovej doske
Odhalenie: 11.11.1941
Odstránenie: r. 1945

TELEKI PÁL gróf
1879 - † 1941

Politik. Pochádzal z uhorského šlachtického rodu. V marci - septembri 1920 minister zahraničných vecí maďarskej vlády. V rokoch 1920 -21 a 1941 predseda vlády. Spáchal samovraždu.

Prameň: Malá československá encyklopedie ( VI. diel, str. 149). - Academia 1987