POMNÍK PADLÝM V II. SVETOVEJ VOJNE

     
Miesto: Mestská časť - Ťahanovce
Text: " ČESŤ A SLÁVA VÁM, KTORÍ STE PADLI ABY SME MY ŽILI."
Autor: Nezistený
Materiál: kameň, betón
Odhalenie: r. 1955
foto: Peter Knúrovský        

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999