PAMÄTNÁ TABUĽA ZALOŽENIA PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STROJNÍCKEJ

foto: P. Knúrovský
 
 
Miesto: Komenského č. 2
Text: " NA PAMIATKU ZALOŽENIA PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STROJNÍCKEJ V KOŠICIACH
PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV STÉHO VÝROČIA. V DUCHU POKROKOVÝCH TRADÍCIÍ ŠKOLY
PRISPEJEME K JEJ ĎALŠIEMU SOCIALISTICKÉMU ROZVOJU."
1872-1972
Autor: akad. sochár Milan Ondrušek
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1972

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996