BUSTA JÁNA STRAKU

Miesto: Národná trieda - park
Text: " JÁN STRAKA NÁRODOVEC MATIČIAR 1858-1934"
Autor: akad. sochár Richard Wagner (Trebišov)
Materiál: bronzová busta na kamennom podstavci s bronzovými písmenami
Odhalenie: 15.10.1993

STRAKA Ján - národný a kultúrny pracovník
10.5.1858 Jarovnice - Močidľany - † 9.1.1934 Košice

Agilný národnobuditeľský pracovník na východnom Slovensku. Aktívny účastník zápasu Slovákov proti maďarizátorskej politike uhorskej vlády ako šíriteľ slovenských kníh a časopisov v Šariši a v Above, podporovateľ slovenských kandidátov vo voľbách do uhorského snemu, zakladateľ filiálky Tatra banky v Prešove, obranca slovenského jazyka vo verejnom a cirkevnom živote. Ako literát - samouk písal články historického, vlastivedného, náboženského charakteru v rôznych periodikách o. i. v Almanachu literárneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. Bol organizátorom a funkcionárom Spolku sv. Vojtecha. Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach vlastní časť pozostalosti po Jánovi Strakovi, ktorá im bola odovzdaná príbuznými z Prahy.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999