PAMÄTNÁ TABUĽA AURELOVI STODOLOVI

foto:J. KERNER
Miesto: Hlavná ul. č.88
Text: “ROKU 1870 MATUROVAL NA VYŠŠEJ REÁLNEJ ŠKOLE V KOŠICIACH VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ VEDEC, ZAKLADATEĽ TEÓRIE PARNÝCH A PLYNOVÝCH TURBÍN PROF. ING. AUREL STODOLA

1859-1942.”

PAMÄTNÁ TABUĽA ODHALENÁ V ROKU 1989 PRI PRÍLEŽITOSTI 130. VÝROČIA JEHO NARODENIA

 
Autor: akad. sochárka Mária Bartuszová, akad. sochárka Anna Bartuszová
Popis: bronzová tabuľa s bustou
Odhalenie: r.1989

AUREL STODOLA - strojný inžinier, univerzitný profesor
11.5.1859 Lipt. Mikuláš - † 25.12.1942 Curych (Švajčiarsko)

Študoval v Liptovskom Mikuláši, v Levoči, a na maď. reálke v Košiciach, r.1877-78 v Budapešti a potom v Curychu. V r. 1886-92 bol zamestnaný v Pražskej akciovej strojárni, od r.1892 profesor polytechniky v Curychu. Zaoberal sa termodynamikou, teóriou a stavbou parných turbín.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996