PAMÄTNÁ TABUĽA PADLÝM ŽELEZNIČIAROM

Miesto: Staničné nám. - železničná stanica-vestibul
Text: “MOTTO: A ČO I TAM DUŠU DÁŠ V TOM BOJI DIVOKOM
MOR TY LEN, A VOĽ NEBYŤ AKO BYŤ OTROKOM.
(SAMO CHALUPKA)
V BOJI ZA SLOBODU POLOŽILI ŽIVOTY:
ONDREJ HUSÁR, NAR. 12.8.1917-ZOM. 24.11.1944
JÁN TOMKO , NAR. 25.8.1920-ZOM. 16.4.1945
JURAJ POLÁK , NAR. 9.11.1891-ZOM. 1.12.1944
MICHAL VALA , NAR. 5.10.1919-ZOM. 19.1.1945
VÁŠ ODKAZ ŽIJE V NAŠICH SRDCIACH.”
 
Autor: nezistený
Popis: červený mramor
Odhalenie: nezistené

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996