PAMÄTNÍK J. V. STALINA

foto: archív
Miesto: Hlavná ul. (pred Krajskou štátnou knižnicou)
Text:
Autor: nezistený
Popis: sádra
Odhalenie: 1956
Odstránenie: 1956

JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN (vl. m. DŽUGAŠVILI)
21.12.1879 Gori - † 5.3.1953 Moskva

Jeden z vedúcich činiteľov KSSZ, sovietskeho štátu a medzinárodného komunistického a robotníckeho hnutia gruzínskeho pôvodu. Po Leninovej smrti strhol postupne všetku moc na seba. Podriadil si orgány bezpečnosti a najmä tajnú políciu, pomocou ktorej likvidoval skutočnú i domnelú opozíciu, násilne budovaná autorita prerástla do kultu osobnosti. Stalinovej podozrievavosti padli za obeť tisíce straníckych a vojenských činiteľov (tresty smrti, pracovné tábory). Generalissimus Sovietskeho zvazu (1945). Kult osobnosti Stalina bol odsúdeny na XX. zjazde KSSZ (14.-25.2.1956) N.S. Chruščovom.