PAMÄTNÁ TABUĽA K 100. VÝROČIU ZALOŽENIA SPŠ STAVEBNEJ

Miesto: Lermontovova 1 (budova SPŠS)
Text: " P. O. HVIEZDOSLAV:
DNES SPOMÍNAME: UŠLO STOLETIE. BUĎ ČESŤ I SLÁVA JEHO PAMÄTI!
KEĎ DEDO SVIETI, VNUCI DO ROBOTY!
K STÉMU VÝROČIU ZALOŽENIA SPŠ STAVEBNEJ V KOŠICIACH 1879-1979."
Autor: nezistený
Popis: bronzová tabuľa
Odhalenie: r. 1984