PAMÄTNÁ TABUĽA V BUDOVE BÝVALEJ MESTSKEJ ŠKOLY

       
foto: J. KERNER
           
Miesto: Hviezdoslavova ul. č. 5
Text: "EMELTE KASSA SZ. KIR. VÁROS ÁLDOZATKÉSZÉGE MÜNSTER TIVADAR POLGÁRMESTERSÉGE
25-IK ÉVBEN 1897."
Voľný preklad: " POSTAVENÉ OBETAVOSŤOU SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA KOŠICE V ROKU
1897 PRI PRÍLEŽITOSTI 25-TEHO ROKU MEŠŤANOSTOVANIA TEODORA MÜNSTERA:"
Autor: nezistený
Popis: čierny mramor
Odhalenie: r. 1897

Historizujúca stavba bývalej mestskej jedenásťtriednej školy. Autorom projektu bol miestny staviteľ M. Repászky. Do užívania ju školská správa prevzala 30.10.1897. V súčasnosti je v nej umiestnená Verejná knižnica Jána Bocatia po presťahovaní z budovy bývalej radnice na Hlavnej ul. č. 59.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996