PAMÄTNÁ TABUĽA MUDR. ĽUDOVÍTOVI ŠIMKOVI

Miesto: Rastislavova ul. - FNsP L. Pasteura - priečelie pavilónu č. 11
Text:

MUDR. ĽUDOVÍT ŠIMKO
1884 - 1944
ZAKLADATEĽ PRVÉHO ODDELENIA ORL V ŠTÁTNEJ NEMOCNICI
V KOŠICIACH

Autor:
Popis:
Odhalenie: 11.2.2001

MUDr. Ľudovít Šimko
 

Zakladateľ prvého Ušno-nosno-krčného pracoviska na Slovensku.