PAMÄTNÁ TABUĽA ZOLTÁNA SCHÖNHERZA

   
Miesto: Štúrova č. 8
Text: " V TOMTO DOME ŽIL ZOLTÁN SCHÖNHEZ, POPREDNÝ
ORGANIZÁTOR KOMUNISTICKÉHO HNUTIA A BOJOVNÍK PROTI
FAŠIZMU, POPRAVENÝ 9. X. 1942 V BUDAPEŠTI.

EBBEN A HÁZBAN ÉLT SCHÖNHERZ ZOLTÁN A KOMUNISTA MOZGALOM
ÖNFELÁLDOZÓ SZERVEZÖJE ÉS A FASIZMUS ELLENI, KÜZDELEM
ÉLHARCOSA 1942. X. 9-ÉN BUDAPESTEN KIVÉGEZTÉK.

Autor: akad. sochár Ľudovít Goga
Popis: bronzová tabuľa s reliéfom portrétu
Odhalenie: r. 1972

ZOLTÁN SCHÖNHERZ - politický pracovník, elektrotechnický inžinier
25.7.1905 Košice - † 9.10.1942 Budapešť

Študoval na gymnáziu v Košiciach, elektrotechnické inžinierstvo v Brne a Prahe. Od gymnaziálnych rokov sa aktívne angažoval najmä medzi študentskou a robotníckou mládežou. Bol organizátorom mládežníckych podujatí v boji na ochranu republiky a demokracie pred fašizmom. Po okupácii Košíc pôsobil v ilegalite. Začiatkom júna 1942 zatknutý, odsúdený na trest smrti a neskôr popravený.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996