PAMÄTNÁ TABUĽA SPISOVATEĽA ELA ŠÁNDORA

Miesto: Palackého č. 13
Text: " V TOMTO DOME ŽIL A TVORIL V ROKOCH 1926 -1933 SPISOVATEĽ
A JEDEN ZO ZAKLADATEĽOV ZVÄZU ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKÉHO
PRIATEĽSTVA NA SLOVENSKU ELO ŠÁNDOR 1896-1952."
Autor: akad. sochár Vojtech Löffler
Popis: bronzová tabuľa s bustou spisovateľa
Odhalenie: r. 1971

ŠÁNDOR Elo - spisovateľ, publicista, úradník
8.3.1896 Vrbové - † 9.1.1952 Bratislava

Autor humoristických próz (Sváko Ragan z Brezovej), románov (Figliari), cestopisov a dokumentárnych próz z politického odboja proti fašizmu. Spisovateľ patril medzi priekopníkov československo-sovietského priateľstva.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996