PAMÄTNÁ TABUĽA PROF. ERNESTOVI RUŽIČKOVI

Miesto: Rastislavova ul. - areál Fakultnej nemocnice ( Pavilón V. - Stomatologická klinika)
Text:
" V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL V ROKOCH 1948-1977 UNIV. PROF. MUDR. ERNEST RUŽIČKA DRSC. PRVÝ PREDNOSTA STOMATOLOGICKEJ KLINIKY FN A LF UPJŠ V KOŠICIACH. ZAKLADATEĽOM STOMATOLOGICKÉHO ŠKOLSTVA A MODERNEJ STOMATOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU."
Autor: nezistený
Popis: granit
Odhalenie: r. 1991

RUŽIČKA Ernest - lekár - stomatológ, univerzitný profesor
19.7.1911 Rudno nad Hronom - † 6.3.1976 Košice

Ľudovú školu a gymnázium absolvoval v Prievidzi, medicínu študoval na LF UK v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty vo Varšave, Viedni, Štkholme, Zürichu a v Ženeve. Pôsobil v Prahe, Bratislave, v Košiciach ako prednosta Stomatologickej kliniky a vedúci Katedry pre choroby zubné Lekárskej fakulty UPJŠ. Vyznamenaný pamätnou medailou za zásluhy o rozvoj Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v r. 1968.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996