PAMÄTNÁ TABUĽA PAVLOVI ROKICZKÉMU

Miesto: Moyzesova ul. (interiér gréckokatolíckeho kostola)
Text: "ARCIDEKAN PAVOL ROKICZKY 1892 - 1952
GR. KAT. VERIACI KOŠÍC SVOJMU VIEROVYZNÁVATEĽOVI"
Autor: nezistený
Popis: mramorová tabuľa s bronzovým reliéfom: kríž a vzpínajúce ruky
Odhalenie: nezistené

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996