ROBOTNÍCKY DOM

 
Miesto: ul. Protifašistických bojovníkov č.7
Text: “ TÁTO BUDOVA, ZÍSKANÁ V ROKU 1925 ZO ZBIEROK VÝCHODOSLOVENSKÉHO PROLETARIÁTU, BOLA AKO ROBOTNÍCKY DOM SÍDLOM XXIII. KRAJSKÉHO A PO ROKU 1930 OBLASTNÉHO VÝBORU KSČ.”  
Autor: akad. sochárka E. Maxonová
Popis: mramor
Odhalenie: r.1961

Budova bola odkúpená pre “Robotnícky dom” zo zbierok košického a okolitého roľníctva a robotníkov. Slúžila pre politické a kultúrne ciele. Konali sa tu schôdze, bola v ňom umiestnená knižnica, čitáreň a klubové miestnosti.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996