TABUĽA NA BÝVALOM ROBOTNÍCKOM DOME

foto: J. KERNER
 
Miesto: Mäsiarska 32
Text: " TU BOL V ROKOCH 1910-1925 UMIESTNENÝ ROBOTNÍCKY
DOM - SÍDLO POKROKOVÉHO HNUTIA ROBOTNÍCTVA.
OSADENÉ PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA VZNIKU KSČ - 1971."
Autor: akad. sochárka M. Bartuszová
Popis: mramor
Odhalenie: r. 1971

Robotnícky dom, v ktorom mali začiatkom 20. storočia sídlo robotnícke inštitúcie a organizácie. Schádzali sa v ňom robotníci Košíc, ktorí sa tu vzdelávali a poriadali rôzne politické kultúrne a spoločenské podujatia.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996