PAMÄTNÁ TABUĽA SLOVENSKEJ REPUBLIKY RÁD

 

Miesto: Hlavná ul. č.59
Text: “ V TEJTO BUDOVE BOLO V ROKU 1919 SÍDLO REVOLUČNEJ VLÁDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY RÁD. JEJ PREDSEDOM BOL ANTONÍN JANOUŠEK.”  
Autor: akad. sochár Arpád Račko
Popis: bronz
Odhalenie: r.1964

Pamätná tabuľa je umiestnená na budove Starej radnice, kde bolo v r.1919 sídlo revolučnej vládnej rady Slovenskej republiky rád, vyhlásenej dňa 16.júna 1919 v Prešove. Slovenská republika rád - bol štátny útvar na východnom Slovensku 16.6.-7.7.1919 usilujúci sa o nastolenie diktatúry proletariátu podľa vzoru Sovietskeho Ruska pod vplyvom a za podpory Maďarskej republiky rád.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996