PAMÄTNÁ TABUźA FRANTIŠKA RÁKOCZIHO II.

 
Miesto: Hlavná ul. - Františkánsky kostol
Text: " E HELYÜTT VÉGEZTE MINDENNAPI ÁJTATOSSÁGÁT NAGY FEJEDELMŰNK
II. RÁKOCZI FERENC AZ 1707 ÉVI KASSAI ORSZÁGGYÜLÉS IDEJÉN.
MEGJELÖLTE A FELSÖMAGYARORSZÁGI IDEGENFORGALMI SZÖVETSÉG 1915. "
 
Vožný preklad: " NA TOMTO MIESTE KAŽDODENNE SA MODLILO NAŠE VEźKÉ KNIEŽA
FRANTIŠEK RÁKOCZI II. V R. 1707 POČAS KRAJINSKÉHO SNEMU.
OZNAČIL HORNOMAĎARSKÝ SPOLOK CUDZINECKÉHO RUCHU 1915."
Autor: nezistený
Popis: malá kovová tabuža
Odhalenie: 1915

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996