PAMÄTNÁ TABUĽA I. PRIEMYSELNEJ ŠKOLY V KOŠICIACH

     
        foto: P. Knúrovský
Miesto: Komenského č. 2
Text: "NA TOMTO MIESTE STÁLA PRÍZEMNÁ BUDOVA, V KTOREJ NAŠLA STÁNOK
PRVÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA NA SLOVENSKU. ZALOŽENÁ BOLA V R. 1872 A KONCOM
STOROČIA DOSIAHLA ÚROVEŇ EURÓPSKEHO MENA. Z PRÍLEŽITOSTI 75-ROČNÉHO
JUBILEA ÚSTAVU ZA ZÁSLUHY NA POLI TECHNICKÉHO VZDELANIA OBČIANSTVO
MESTA KOŠÍC VENOVALO V JESENI 1947 TÚTO PAMÄTNÚ TABUĽU."
Autor: nezistený
Popis: biely mramor
Odhalenie: r. 1947

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996