PAMÄTNÁ TABUĽA SÍDLA SNR A ZBORU POVERENÍKOV

   
Miesto: Železničná ul. č. 1
Text: " V TEJTO BUDOVE SÍDLILO V ROKU 1945
PO OSLOBODENÍ MESTA SOVIETSKOU ARMÁDOU
PREDSEDNÍCTVO SNR A ZBORU POVERENÍKOV."
Autor: nezistený
Popis: bronz
Odhalenie: nezistené
foto: P. Knúrovský