PAMÄTNÁ TABUĽA UNIV. PROF. MUDR. F. PÓROVI

Miesto: Rastislavova u. - areál Fakultnej nemocnice ( Pavilón VI.)
Text:
" V PRIESTOROCH TEJTO BUDOVY PÔSOBIL V ROKOCH 1945-1971 UNIV. PROF. MUDR. FRANTIŠEK PÓR OD ROKU 1948 AKO ZAKLADATEĽ A PREDNOSTA PRVEJ INTERNEJ KLINIKY FN A LF V KOŠICIACH. PAMÄTNÁ TABUĽA BOLA ODHALENÁ V ROKU 1994 PRI PRÍLEŽITOSTI JEHO NEDOŽITÝCH 95. NARODENÍN."
Autor: nezistený
Popis: travertín s bronzovými písmenami
Odhalenie: r. 1994

MUDr. PÓR František - lekár - internista, univerzitný profesor
15.4.1899 Zvolen - † 7.9.1980 Košice

Gymnázium absolvoval v Maďarsku, študoval medicínu na univerzitách v Budapešti, Göttingene a na nem. lekárskej fakulte v Prahe. Pôsobil v Prahe, v Ružomberku av Novom Meste nad Váhom. Absolvoval študijné cesty vo Švajčiarsku av Nemecku. Od r. 1949-1971 bol prednostom I. internej kliniky v Košiciach, zároveň prednášal na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996