DVE PAMÄTNÉ TABULE K DOKONČENIU STAVBY BUDOVY

    Stavba budovy polície

(začína sa dvíhať)

       
    r. 1929
fotografie zo súkr. zbierky L. Tumidalského      
Miesto: Moyzesova 19 ( Budova policajného zboru SR - vstupná hala)
Text:
"STAVBA BOLA ZAPOČATÁ 1928 DOKONČENÁ A SLÁVNOSTNE ODOVZDANÁ
1931 ZA PRVÉHO PREZIDENTA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ OSLOBODITEĽA
VLASTI T. G. MASARYKA KTORÝ UPLATŇOVAL HESLÁ:
"PRAVDA VÍŤAZÍ !"
"SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVO PRE VŠETKÝCH."
 
PRI ODOVZDANÍ STAVBY BOLI:
PREDSEDOM VLÁDY FRANTIŠEK UDRŽAL
MINISTROM VNÚTRA DR. JURAJ SLÁVIK
MINISTROM VER. PRÁC ING. JÁN DOSTÁL
POLICAJNÝMI RIADITEĽMI V KOŠICIACH BOLI:
PRI ZAPOČATÍ STAVBY
DR. VOJTECH DOLEJŠ, VLÁDNY RADCA
PRI DOKONČENÍ STAVBY
DR. IVAN ŠTEFÁNIK, VLÁDNY RADCA

POZEMOK PRE STAVBU VENOVALO MESTO KOŠICE

STAVBU PROJEKTOVAL:
ARCH. PROF. FRANTIŠEK SANDER Z PRAHY."

Autor: nezistený
Popis: čierny mramor
Odhalenie: r. 1931

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996