PAMÄTNÁ TABUĽA K VÝROČIU ZALOŽENIA PASTEUROVHO ÚSTAVU

Miesto: Rastislavova ul. - areál Fakultnej nemocnice (Hematológia)
Text:
" V TEJTO BUDOVE BOL V ROKU 1928 ZRIADENÝ PASTEUROV ÚSTAV. PAMÄTNÁ TABUĽA ODHALENÁ V ROKU 1988 PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA ZALOŽENIA PASTEUROVHO ÚSTAVU V PARÍŽI A 60. VÝROČIA JEHO VZNIKU V KOŠICIACH."
Autor: nezistený
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1988

PASTEUR Louis
27.12.1822 - † 28.9.1895

Francúzsky chemik, biológ a mikrobiológ. Profesor na vysokých školách v Dijonu, Štrasburgu, Lille a v Paríži. Jeden zo zakladateľov mikrobiológie ako vedeckej disciplíny. Vypracoval niekoľko laboratórnych metód pestovania mikroorganizmov v živných pôdach. Vytvoril základy preventívneho očkovania proti infekčným chorobám. V Paríži vybudoval v r. 1888 stredisko pre výrobu očkovacích látok proti besnote, z ktorého neskôr vznikol Pasteurov ústav.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996 a Malá československá encyklopedie - Academia 1986; IV diel, str. 811.