PAMÄTNÁ TABUĽA PÁPEŽOVI JÁNOVI PAVLOVI II:

foto: P. Knúrovský
Miesto: Hlavná ul.- Dóm sv. Alžbety (juhozápadná stena)
Text: Ján Pavol II.
21. marca 1995 povýšil košické biskupstvo na arcibiskupstvo
2. júla 1995 navštívil Kośice a svätorečil troch košických mučeníkov
Autor:
Popis:
Odhalenie: