PAMATNÁ TABUĽA 2 ZAVRAŽDENÝM POLICAJTOM

 

Miesto: Adlerova ul.
Text. "Ma tomto mieste boli dňa 20.1.1995 brutálnym spôsobom rukou vraha zavraždení dvaja príslušníci Odboru kriminálnej polície OH PZ Košice in memoriam inšpektor Ľubomír Palacký, nar. 8.8.1968 a in memoriam inšpektor Ladislav Nistor, nar. 2.5.1969.
Česť ich pamiatke."
Autor:
Popis:
Odhalenie: január 2000

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996