ČESKOSLOVENSKÝ PAMÄTNÝ STĹP

 
 

 

Popis: Obelisk zo železobetónového monolitu vo výške 24 m s vysokou železnou tyčou a československou vlajkou. Okrem československého štátneho znaku na obelisku bol aj mohutný bronzový erb mesta Košice.
Autor: arch. Miloslav Kopřiva
Materiál: železobetón
Odhalenie: r. 1933
Odstránenie: november 1939

Obelisk bol postavený mestom v roku 1933 k 15. výročiu vzniku Československej republiky. Stál pred divadlom pri vodnej nádrži, ktorá sa zachovala ako mestská fontána dodnes. Obelisk zbúrali začiatkom novembra 1939 na náklady mesta.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999