PAMÄTNÍK LADISLAVA NOVOMESKÉHO

   
Miesto: Nám. L. Novomeského
Text: " NÁRODNÝ UMELEC
LADISLAV NOVOMESKÝ"
Autori: akad sochár J. Bartusz, akad. arch. P. Merjavý
Materiál: bronzová busta, betónový podstavec
Odhalenie: r. 1984
foto: Peter Knúrovský

LADISLAV NOVOMESKÝ - slovenský básnik, publicista a politik
27.12.1904 Budapešť - † 4.9.1976 Bratislava

Najvýzmamnejšia postava slovenskej ľavicovej kultúry, činný v najrôznejších jej orgánoch, básnik vždy oddaný ideám komunizmu. Na začiatku 20. rokov pôsobil ako učiteľ v Bratislave. V r. 1929 sa presťahoval do Prahy a písal do ľavicových novín českých i slovenských. Po r. 1938 sa vrátil do Bratislavy, kde v r. 1943 založil s K. Šmidkem, G. Husákom 5. ilegálny výbor KSS a neskôr sa stal jedným z organizátorov SNP. V októbri 1944 odletel na jednania do Londýna, neskôr do Moskvy. Začiatkom r. 1945 sa vrátil na oslobodené územie Slovenska. V r. 1945-50 bol podpredsedom Slovenskej národnej rady a povereníkom pre školstvo a osvetu. V r. 1950 bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu, o rok neskôr uväznený a v r. 1954 spolu s Gustávom Husákom odsúdený na 10 rokov. V r. 1956-62 pracoval v Pamätníku národného písomníctva v Prahe. V r. 1963 bol rehabilitovaný, vrátil sa do Bratislavy kde pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. V literatúre vyšiel z tradície symbolizmu, podnety nachádzal aj v proletárskej poézii i v poetizme. Povojnová časť jeho poézie má reflexívny, sčasti autobiografický charakter.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999