PAMÄTNÍK OSLOBODENIA KOŠICKEJ NOVEJ VSI

Miesto: mestská časť Košická Nová Ves
Text: " NA VEČNÚ PAMIATKU Z VĎAKY ZA OSLOBODENIE
OBČANIA KOŠICKEJ NOVEJ VSI"
Autor: nezistený
Materiál: kameň, betón
Odhalenie: r. 1965

Košická Nová Ves - dedina v besprostrednej blízkosti Košíc ( v súčasnosti mestská časť mesta Košice) bola oslobodená bez boja 19. januára 1945. Na ceste, ktorá vedie popri obci od Košíc do Sečoviec bola nájdená dňa 20. januára 1945 mŕtvola jedného ruského vojaka, ktorého pochovali na miestnom cintoríne a v apríli 1946 previezli na Verejný cintorín do Košíc.

Prameň:1) Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999
2) Legenda bojev Krasnoj Armiji v Košickom okruge; Legenda o bojoch ČA v Košickom okrese - Košice: ONV - 1946, str. 27