PAMÄTNÁ TABUĽA VIKTOROVI MYSKOVSZKÉMU

     
        foto: J. KERNER
Niesto: Poštová ul. č. 9 ( budova gymnázia)
Text: " V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL AKO PROFESOR POPREDNÝ OCHRANCA
PAMIATOK A HISTORIK UMENIA
VIKTOR MYSKOVSZKÝ
1838 - 1919."
Autor: akad. sochár Mikuláš Szigeti
Popis: bronzová busta s nápisom
Odhalenie: r. 1980

MYSKOVSZKÝ VIKTOR
14.5.1838 Bardejov - † 2.11.1909 Košice

Historik umenia, architekt, stredoškolský profesor. Študoval na gymnáziu v Bardejove, Sátoraljaujhely, Rožňave a Levoči. Pokračoval v štúdiách staviteľstva na technike v Budíne a vo Viedni. Pôsobil ako profesor na reálkach v Kremnici a Košiciach. Hlavným ťažiskom jeho práce bola história umenia a s ním súvisiace maliarstvo - resp. kreslenie. Podnikol niekoľko zahraničných študijných ciest. Bol uznávaným odborníkom v zahraničí. Pre Košice bolo významné jeho členstvo v komisii pre dozor nad reštauráciou Dómu v r. 1876-1896. Pozoruhodná bola jeho činnosť počas 40 ročného pôsobenia v Košiciach v záujme zriadenia múzea a aktivita v rámci Hornouhorské muzeálneho spolku. Rozsiahla je jeho publikačná činnosť. Do kultúrneho života Košíc sa zapojil aj ako funkcionár Literárneho spolku a člen Kazinczyho kruhu.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996