PAMÄTNÁ TABUĽA PRVÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO GYMNÁZIA V KOŠICIACH
A PRVÉHO RIADITEĽA KAROLA MURGAŠA

 
 

 

Miesto: Kováčska 28
Text: " V TEJTO BUDOVE BOLO V ROKU 1929 ZRIADENÉ PRVÉ ČSL. ŠTÁTNE
REÁLNE GYMNÁZIUM V KOŠICIACH. JEHO PRVÝM RIADITEĽOM BOL VÝZNAMNÝ
PEDAGÓG A KULTÚRNY DEJATEĽ KAROL MURGAŠ 1881- 1925."
Autor: akad. sochár Arpád Račko
Popis: mramorová tabuľa s bronzovou bustou Karola Murgaša
Odhalenie: r. 1970

KAROL MURGAŠ - profesor matematiky a fyziky, prvý riaditeľ slov. gymnázia v Košiciach
18.3.1881 - Tajov - † 25.6.1925 Ružomberok

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bystrici, študoval prírodné vedy a teológiu v Budapešti ako príslušník rádu premonštrátov. Bol profesorom matematiky a fyziky v Košiciach v r. 1906 - 1919, kedy sa stal riaditeľom I. čs. štátneho reálneho gymnázia v Košiciach. Bol zakladateľom Spolku profesorov Slovákov, zakladateľom a predsedom Matice slovenskej v Košiciach, založil prvý divadelný krúžok, režíroval a hrával divadelné hry. Má veľkú zásluho na tom, že sa slovenský kultúrny život v Košiciach v prvých rokoch ČSR rozvinul a mal veľké úspechy. V roku 1924 bol preložený za riaditeľa gymnázia do Ružomberka, kde náhle zomrel.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996