PAMÄTNÍK ŠTEFANA MOYZESA

   
Miesto: Moyzesova ul. - Šrobárova ul. (park)
Text: Štefan Moyzes ( podpis)
Autori: akad. sochár A. Račko, akad. arch. P. Merjavý
Materiál: bronzová busta na sázavskej žule
Odhalenie: 29.10.1997
foto: Pavol Knúrovský      

ŠTEFAN MOYZES (Moyses pôv. Mojžiš) - národnokultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár, prvý predseda Matice slovenskej
29.10.1797 Veselé okr. Trnava - † 5.7.1869 Žiar nad Hronom

Štúdium filozofie absolvoval r. 1815 v Trnave, teológiu v Pešti r. 1819. V r. 1819-20 bol vychovávateľom v Sečanke, v. r. 1821-28 kaplánom v Szent Endre, Bzovíku, Krupine, Tölgyesi, r. 1828-29 bol kazateľom v Pešti, r. 1830-47 profesorom na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, r. 1847-50 záhrebský kanonik. Od r. 1851 sa stal banskobystrickým biskupom. Od druhej polovice 20. rokov 19. storočia bol prívržencom a spolupracovníkom J. Kollára, M. Hanuliaka, P. J. Šafárika, významným členom krúžku slovenskej národnoobrodeneckej inteligencie. Od marca r. 1851 žil v Žiari nad Hronom. V 60-tych rokoch spolupracoval s Karolom Kuzmánym. Rozvinul novú kampaň za zakladanie slovenských škôl. V r. 1861 bol vedúcim slovenskej deputácie, ktorá vo Viedni odovzdala panovníkovi Memorandum národa slovenského a návrh Privilégia na uskutočnenie rovnoprávnosti slovenského národa v Uhorsku. R. 1863 na I. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej prvého predsedu. Patril medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenského národného života.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999