SOCHA KRÁĽA MÁTYÁSA I. KORVÍNA

     
Miesto: hradisko na Podhradovej
Autor: nezistený
Popis:
Odhalenie:
Odstránenie:
         

MÁTYÁS I. KORVÍN z rodu Hunyadiovcov
23.2.1443 - † 6.4.1490

Uhorský kráľ od r. 1458. V r. 1463-68 úspešne bojoval proti Turkom. V r. 1468-78 viedol vojnu s českými panovníkmi Jiřím z Poděbrad a Vladislavom II. R. 1469 bol v Olomouci korunovaný za českého kráľa; r. 1478 v Olomouci zmluvou získal Moravu, Sliezko a Lužicu; vo vojne proti Fridrichovi III. roku 1485 dobyl Viedeň a ovládol Dolné Rakúsko. Ovplyvnený talianskou renezanciou podporoval vedu a umenie. V r. 1467 v Bratislave založil Academiu Istropolitana a r. 1480 v Pešti Academiu Corvina.

Prameň: Malá československá encyklopedie - Academia 1986; IV. diel, str. 139