PAMÄTNÁ TABUĽA T.G.MASARYKA

      Miesto: Gorkého ul. 2
       
      Text: " OTVORENÉ DŇA 7.3.1930 NA OSLAVU 80. NARODENÍN T. G. MASARYKA PRVÉHO PREZIDENTA ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY."
       
      Autor: nezistený
      Popis: bronz
      Odhalenie: r. 1930

TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK
7.3.1850 Hodonín - † 14.9.1937 Lány

Český politik, filozof, prvý prezident ČSR. Hlavný predstaviteľ Čes. strany lidovej. Hlavný predstaviteľ zahraničného odboja (spolu s Benešom a M. R. Štefánikom) usilujúci sa o utvorenie samostatného čs. štátu. Signatár Pittsburskej dohody, r. 1918 ustanovil dočasnú čs. vládu, ktorá vydala 18.10.1918 Deklaráciu o nezávislosti Československa (Washingtonská deklarácia). R. 1918-1935 prezident ČSR.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996