PAMÄTNÍK MARATÓNA

    Miesto: Námestie Maratóna mieru
    Text: "NENIKHKAMEN" (zvíťazili sme)
- výkrik bežca - Aténčana v starohelénštine, oznamujúci víťazstvo.
Ďalej nasledujú mená víťazov v jednotlivých rokoch.
    Autor: akad. sochár Arpád Račko
    Materiál: Socha nahého 3 m vysokého bežca z bronzu na postavci z požárskej žuly
    Odhalenie: r. 1959
foto: P. Knúrovský      

PRIPOJENÝ PAMÄTNÍK VÍŤAZOM V POLMARATÓNE A MENÁ ŽENSKÝCH VÍŤAZIEK MMM
Text: " Majstri sveta v polmaratóne 1997
Jednotlivci: Karoria - Keňa
Družstvá: Keňa
Rumunsko

ZVÍŤAZILI SME
ďalej mená ženských víťaziek + rok

MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU. Je jedným z najvýznamnejších maratónskych behov na svete. Prvýkrát sa uskutočnil r.1924 pod názvom Slovenský maratón na trati Turniansky hrad - Košice. Druhý ročník r. 1925 mal názov Slovenský medzinárodný maratón. Bežal už za účasti zahraničných pretekárov na trati Košice-Haniska a späť. Od r. 1926 sa uskutočňuje na trati Košice-Seňa a späť, r. 1945 pod názvom Maratón slobody, r. 1946-1950 Medzinárodný maratón slobody, odvtedy - s výnimkou 1951-53 a 1969, keď sa uskutočnil bez medzinárodnrj účasti - Medzinárodný maratón mieru. Postupne si získal významné postavenie medzi maratónskymi behmi na svete, zúčastňovali sa ho poprední maratónski bežci zo všetkých kontinetov. V roku 1989 bol štart na Čermeľskej ceste, ale už sa nebežalo do Sene, ale po meste Košice na tzv. mestskom okruhu a cieľ bol na štadióne TJ Lokomotívy. Od r. 1993 štart MMM je na Námestí maratóna mieru. Od r. 1980 štartujú na pretekoch aj ženy. Od r. 1997 prebieha aj súťaž v polmaratóne.

Mená víťazov sa vyrývajú na podstavec sochy maratónskeho bežca od Arpáda Račku.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999.