PAMÄTNÁ TABUĽA ŠÁNDOROVI MÁRAIOVI

     
foto: J. KERNER
Miesto: Mäsiarska 35
Text:

"EBBEN A HÁZBAN ÉLTE GYERMEKKORÁT A JELES MAGYAR ÍRÓ
MÁRAI SÁNDOR ( 1900-1989)

V TOMTO DOME PREŽIL SVOJE DETSTVO VÝZMNAMNÝ MAĎARSKÝ SPISOVATEĽ
SÁNDOR MÁRAI (1900-1989)."

Autor: nezistený
Popis: mramor
Odhalenie: r. 1991

SÁNDOR (ALEXANDER) MÁRAI - vl. menom GROSSCHMIDT
maďarský spisovateľ, košický rodák
11.4.1900 Košice - † 21.2.1989 San Diego (USA)

Základné a stredoškolské vzdelanie získal v Košiciach a v Budapešti. Maturoval v Prešove. V medzivojnových časoch žil vo Francúzsku, Nemecku a ako dopisovateľ maďarských novín a pražského Prager Tagblatu pochodil skoro celú Európu. V r. 1948 emigroval do Švajčiarska, žil v Taliansku a v USA. Súčasťou jeho tvorby sú romány, divadelné hry, básnické zbierky, cestopisy, štúdie a spomienky. Jeho diela vyšli v prekladoch v mnohých štátoch Európy a v USA. Veľa písal aj o rodnom meste o. i. aj drámu "Košickí mešťania" (Kassai polgárok), ktorá už vyšla aj v slovenskom preklade.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996