PAMÄTNÁ TABUĽA PRVEJ KOŠICKEJ KAMENINOVEJ MANUFAKTÚRY

 
 

 

Miesto: Továrenská 3
Text: "K. K. PRIV. CASCHAU ST. GUTH. FABR. 1802"
Voľný preklad: "CISÁRSKA A KRÁĽOVSKÁ PRIVILEGOVANÁ
KOŠICKÁ KAMENINOVÁ TOVÁREŇ 1802".
Autor: mezistený
Popis: kamenná tabuľa vsadená do múra na rohu domu, má nemecký text s dvojhlavým orlom
Odhalenie: nezistené

Mlynská bašta vo dvore domu na Továrenskej ul. (Mariánsky dvor). V priestoroch bašty bola v rokoch 1802-1836 prvá košická kameninová manufaktúra.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996