PAMÄTNÁ TABUĽA K ZRIADENIU POBOČKY LEKÁRSKEJ FAKULTY
BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Miesto: Rastislavova ul. - areál Fakultnej nemocnice ( Pavilón XII.)
Text:
" NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ UZNIESLO SA NA ZÁKONE 191/1948 KTORÝM BOLA ZRIADENÁ POBOČKA LEKÁRSKEJ FAKULTY BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH A JEJ KLINICKOU ZÁKLADŇOU STALA SA OD ŠTUDIJNÉHO ROKU 1948/1949 TÁTO FAKULTNÁ NEMOCNICA. PAMÄTNÚ TABUĽU OSADIL VSL. KNV V KOŠICIACH 28.X.1968."
Autor: nezistený
Popis: biely mramor
Odhalenie: 28.10.1968

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996