BUSTA P. MICHALA LACKU S. J.

     
Miesto: Krásna nad Hornádom
Text: " M. LACKO S. J. "
Autor: akad. sochár Ján Mathé
Materiál: bronzová busta, kamenný podstavec
Odhalenie: 21.3.1992
foto: Peter Knúrovský        

LACKO MICHAL - cirkevný historik
19.1.1920 Košice - Krásna nad Hornádom - † 21.3.1982 Rím

R. 1926-30 navštevoval ľudovú školu v Krásnej nad Hornádom, r. 1930-38 študoval na gymnáziu v Košiciach, v r. 1938 sa stal príslušníkom jezuitskej rehole, r. 1938-43 študoval teológiu na univerzite v Záhrebe, r. 1945-48 v Prahe, od r. 1950 na univerzite v Ríme. V r. 1953 získal titul ThDr., v r. 1955 PhDr. V r. 1943-45 bol profesorom náboženstva na gymnáziu v Ružomberku, od r. 1956 profesorom pápežského Ústavu orientálnych štúdií (Pontifico Instituto Orientale), neskôr i na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Je pochovaný na cintoríne Campo Verano v Ríme. Bol znalcom cirkevných dejín východoeurópskych a balkánskych krajín. Zúčastnil sa na zakladaní spolkov a inštitúcií spravovaných emigráciou (Slovenský ústav Cyrila a Metoda v Ríme), pomáhal pri vydávaní časopisov, usporiadaní verejných akcií (cyrilometodejské oslavy). Spracoval 2-zv. Bibliografiu slovacík, vydaných mimo územia Slovenska. Je autorom vysokoškolských učebníc, monografických prác, štúdií a článkov. Heslami prispel do cirkevných a ecyklopedických slovníkov.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999