PAMÄTNÁ TABUĽA K VYHLÁSENIU KOŠICKÉHO VLÁDNEHO PROGRAMU

 

Miesto: Hlavná 27 - Župný dom
Text: “NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA .
V TOMTO DOME NA ÚZEMÍ OSLOBODENOM SLÁVNOU
SOVIETSKOU ARMÁDOU SA DŇA 5. APRÍLA 1945 KONALO PRVÉ ZASADANIE ČESKOSLOVENSKEJ VLÁDY NÁRODNÉHO FRONTU ČECHOV A SLOVÁKOV,
KTORÉ PREROKOVALO A SCHVÁLILO KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM.”
 
Autor: akad. sochár J. Máthé
Popis: bronz
Odhalenie: nezistené

KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM

Programový dokument prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, formujúci úlohy národnej a demokratickej revolúcie v ČSR. Hlavné body programu: národné výbory, uznanie svojbytnosti slovenského národa, odsun Nemcov, konfiškácia majetku Nemcov a zradcov, zavedenie národných správ, podriadenie hospodárstva vedeniu štátom. Zahranično-politická orientácia na ZSSR.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996