PAMÄTNÍK KAROLA KUZMÁNYHO

foto: P. Knúrovský
Miesto: Kuzmányho sídlisko - Čsl. armády
Text: " KAROL KUZMÁNY "
Autori: akad. sochár A. Račko, akad. arch. P. Merjavý
Materiál: bronzová busta + kameň
Odhalenie: r. 1984

KAROL KUZMÁNY - slovenský básnik, teológ, kultúrny pracovník
16.11.1806 Brezno - † 14.8.1866 Turčianské Teplice

Autor idylického eposu Běla a románu vo forme listov Ladislav, v ktorom si všímal problematiku vtedajšieho života, uvažoval o národe a jeho kultúre, o kontaktoch so svetovou kultúrou. Redigoval časopis Hronka (1836-38). V 40. až 60.-tych rokoch sa venoval predovšetkým cirkevnej spisbe. Do literárneho života v tomto období zasahoval iba sporadicky. Ozval sa za revolúcie 1848-49 známou hymnickou piesňou Kto za pravdu horí, Do zbroja, Slovania. V 60-tych rokoch vytvoril niekoľko originálnych lyricko-meditatívnych básní.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999.