PAMÄTNÍK MJR. ĽUDOVÍTOVI KUKORELLIMU

Miesto: Mestský park
Text: "HRDINA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA MJR.
IN MEMORIAM ĽUDOVÍT KUKORELLI
1914 - 1944"
Autori: akad. sochár A. Račko, Ing. arch L. Greč
Materiál: žula, bronzová busta
Odhalenie: r. 1958, 1976

KUKORELLI ĽUDOVÍT- partizánsky veliteľ, hrdina SNP
6.10.1914 Krásna Hôrka - časť Tvrdošína (okr. DK) - † 24.11.1944 Habura, okr. Humenné

Navštevoval meštiansku školu v Kuzmiciach. Absolvoval gymnázium v Košiciach, r. 1937 leteckú školu v Prostějove. Bol letcom čs. armády v Spišskej Novej Vsi, neskôr v leteckom pluku v Piešťanoch. Ako letec odmietol bojovať proti Poľsku, medzi vojakmi organizoval protifašistický odboj. Po neúspešnom pokuse o ilegálny odlet do Juhoslávie bol v novembri 1941 odsúdený vojenským súdom v Bratislave na 9 mesiacov väzenia, zbavený hodnosti a vylúčený z armády. Po prepustení z väzenia v marci 1942 sa znova zapojil do odboja. V januári 1943 opäť zatknutý v Piešťanoch a v novembri 1943 v Hlohovci, v Bratislave však utiekol žandárskej eskorte. Cez Oravu sa dostal na východné Slovensko, kde vytvoril pri Matiaške miestny partizánsky oddiel. Organizoval prechody sovietskych zajatcov-vojakov, ktorí ušli z nemeckých zajateckých táborov, do partizánskych skupín na východnom Slovensku. Zapojil sa do príprav SNP, patril k prvým organizátorom partizánskeho hnutia na východnom Slovensku. Prispel k vytvoreniu partizánskej skupiny, neskôr zväzku Čapajev a stal sa náčelníkom štábu. Zahynul v boji pri prechode frontu. Pochovaný je v Košiciach.
Hrdina SNP a mjr. ČSĽA in memoriam, nositeľ Radu červenej hviezdy, Čs. vojnového kríža, vyznamenaný čs. medailou za chrabrosť a viacerými medailami. O jeho životných osudoch bol natočený celovečerný film Život na úteku (1975).

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999